Kasteel te koop voor € 2.400.000

Mechelsesteenweg 396, 2650 Edegem
Ref: spir3046
7 slaapkamers

Omschrijving

Het landgoed Missenburg , Mussenburg of Missembourg kreeg later de titel van kasteel doch bescheidenheid hieromtrent is juister, met een grondoppervlakte van ongeveer 2,2 ha en 650 m² bewoonbaar.

Het goed bevindt zich op een site die reeds in de 15e eeuw bebouwd en bewoond is geweest. In het midden van de 16e eeuw is het gebouw verwoest en is terug in het begin van de 16e eeuw opgetrokken, Het begon als een versterkte hoeve en vermoedelijk met een verdedigingsfunctie of schans zoals er nog enkele bestaan o.a. te Rumst/Reet. Deze functie verloor zijn nut en de meeste werden gewoon boerenhoven en sommige veranderd tot 'maison de plaisance' zoals het huidige Missenburg. Het betrof ook een uitgestrekt domein dat tot laat in de 19e eeuw intact is gebleven.

Het gebouw heeft wel de nodige rampen van oorlog getrotseerd en is hier niet gespaard gebleven, zo is de laat 19e eeuwse serre of orangerie er niet meer alsook de originele paarden en koetsenstalling heeft het niet overleefd. De originele fundamenten zijn nog wel aanwezig en geven de mogelijkheid om hierop eventueel verder te bouwen, uiteraard in overleg met monumenten en landschappen daar de gevels en daken onder monumentenzorg vallen. De gebouwen zijn bewaard in goede staat en zijn met het ritme van de tijd meegegaan doch alle technieken zijn verouderd en aan vervanging toe.

Er is een mogelijkheid om op het goed onder voorbehoud van vergunning nog een gebouw op te trekken en hiervoor zijn ver gevorderde plannen aanwezig. Wel moet de toegang over eigen terrein gerealiseerd worden, het is een unieke kans zonder verlies van privacy op het domein (oude moestuin).

Voor meer info en details verwijzen we u graag naar onze website – www.wellimmo.net – rubriek te koop woningen, u kan ook steeds contact opnemen met de verantwoordelijk makelaar, Walter Wuyts op gsm-nummer 0495/67.27.73 of een mail sturen naar info@wellimmo.net.

Korte geschiedenis :
De voorouders van de huidige eigenaar verwerven het goed in 1867 en passen het aan aan de modernisering van die tijd in de burgerlijke stijl of Biedermeier (wat een zeer moderne stijlvoering was zonder teveel franjes en met toepassing van vele nieuwe technieken in hout en metaaltoepassingen). Het betreft de Familie Gevers die hun welstand hadden opgebouwd uit o.a. de suikerhandel wat na de Franse tijd met Napoleon was veranderd door de suikerbieten en niet meer de rietsuiker van overzeese gebieden.

Dat deze handel zeer lucratief was zien we in de hele Antwerpse geschiedenis en de families die hierbij betrokken waren ,Gevers, Collin, Marck, De Hasque enz. De huizen die ze bewoonden gaven blijk van hun welstand. Het fabriek van de Familie Gevers bevond zich in de Kasteelpleinstraat waar thans het Sint-Lievenscollege is en het mag geen toeval zijn dat deze gelinkt is met Lieven Gevaert, Er was namelijk een grote Vlaamse beweging die vooral een sociale oorzaak had en een kleine groep Franssprekende Vlamingen waren hier erg nauw bij betrokken en hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd in die turbulente tijd van het jonge België.

Het was het tehuis en gezinswoning van Marie Gevers schrijfster en goed bevriend met de schrijver Emile Verhaeren. Haar zoon, de schrijver Paul Willems, was één van de voornaamste actoren van het naoorloogse Belgisch cultureel leven, voormalig directeur van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en stichter van het festival Europalia.
Tevens via huwelijk komt de broer van een andere nestor van de Vlaamse beweging namelijk Jan Frans Willems de familie vervoegen en opnieuw via huwelijk de familie De Groot/Adant die destijds op kasteel Cantecroy gastheer was van grote figuren zoals Einstein. Professor-dokter De Groot was een vooraanstaand wetenschapper en arts.
De muziek nam ook een zeer belangrijke plaats in met o.a. Frederic Gevers professor piano aan het conservatorium van Antwerpen die een telg was dezer familie.

Het belang van deze unieke geschiedenis straalt uit op het goed waar kunst, cultuur en wijsheid een deel waren van elke vezel van het gebouw. Ook de stichting en de aanvang van de Steinerschool op het domein Missenburg, vindt er zijn start door destijds Notaris Gevers, die er bijna zijn hele leven aan wijdde.

De liefde voor de natuur en zijn evenwicht was tevens een evidentie over de generaties heen en het redden van een boom was belangrijker dan toegevoegde luxe. De vriendschap van de familie met Mevrouw De Belder, de wonderlijke bezielster van het arboretum te Kalmthout, heeft mede bijgedragen tot het behoud van het unieke bomenbestand en tevens de ongereptheid van de bodembegroeiing. Door deze georganiseerde natuur vormt dit tevens een buffer voor privacy en geluid en ook een zeer onderhoudsvriendelijk park daar het op het ritme van de seizoenen
wordt onderhouden.

De ligging is uniek ten opzichte van Brussel en Antwerpen en Zaventem en openbaar vervoer (trein, tram, bus) is optimaal.
Recente bestemming Niet ingegeven
Prijs € 2.400.000,00
Registratierechten en erelonen € 172.971,33
Vrij op bij akte na betaling
Aantal slaapkamers 7
Elektrisch keuringsattest Niet ingegeven

Panden in de buurt