Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel. Onderworpen aan de deontologische code van het BIV. Ondernemingsnummer (KBO): BE0819.521.722. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160).

03/225.00.68 - info@wellimmo.net

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 504.358 (Erkend in België) - Dimitri Wellens